DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Polimer Kinetiği * KM   499 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Polimerlerin kinetik inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi, Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler, Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi, Ardı ardına reaksiyonlar, Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi, Kinetik verilerin değerlendirilmesi, Kataliz ve adsorpsiyon, Ön kavramlar, polimerlerin sentezi, ek kavramlar, polimerler ve küçük moleküllü maddeler, Basamaklı polimerizasyon kinetiği, Radikalik katılma polimerizasyonu kinetiği, İyonik polimerizasyon kinetiği, Kopolimerizasyon kinetiği, İletken polimer kinetiği, Polimerlerin üretiminde kullanılan girdiler, teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
2 Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
3 Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
4 Ardı ardına reaksiyonlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
5 Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
6 Kinetik verilerin değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
7 Kataliz ve adsorpsiyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
8 Ara sınav Ara Sınav Hazırlığı
9 Ön kavramlar, polimerlerin sentezi, ek kavramlar, polimerler ve küçük moleküllü maddeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
10 Basamaklı polimerizasyon kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
11 Radikalik katılma polimerizasyonu kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
12 İyonik polimerizasyon kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
13 Kopolimerizasyon kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
14 İletken polimer kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
15 Polimerlerin üretiminde kullanılan girdiler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
16-17 Final Sınavı Finale Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar