DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
2 Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
3 Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
4 Ardı ardına reaksiyonlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
5 Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
6 Kinetik verilerin değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
7 Kataliz ve adsorpsiyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
8 Ara sınav Ara Sınav Hazırlığı
9 Ön kavramlar, polimerlerin sentezi, ek kavramlar, polimerler ve küçük moleküllü maddeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
10 Basamaklı polimerizasyon kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
11 Radikalik katılma polimerizasyonu kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
12 İyonik polimerizasyon kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
13 Kopolimerizasyon kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
14 İletken polimer kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
15 Polimerlerin üretiminde kullanılan girdiler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması.
16-17 Final Sınavı Finale Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar