DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Polimer Kinetiği * KM   499 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Polimerlerin kinetik inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi, Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler, Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi, Ardı ardına reaksiyonlar, Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi, Kinetik verilerin değerlendirilmesi, Kataliz ve adsorpsiyon, Ön kavramlar, polimerlerin sentezi, ek kavramlar, polimerler ve küçük moleküllü maddeler, Basamaklı polimerizasyon kinetiği, Radikalik katılma polimerizasyonu kinetiği, İyonik polimerizasyon kinetiği, Kopolimerizasyon kinetiği, İletken polimer kinetiği, Polimerlerin üretiminde kullanılan girdiler, teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-