DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atomun yapısıyla ilgili temel bilgiler Konuyla ilgili web ,kitaplar
2 Elektronun keşfi ve e/m oranlarının belirlenmesi Konuyla ilgili web ,kitaplar
3 Milikan yağ damlası deneyi elektronun kütle ve yükünün belirlenmesi Konuyla ilgili web ,kitaplar
4 Atomal yapı üzerine Rutherford Deneyi Konuyla ilgili web ,kitaplar
5 Atomik boyut,çekirdeğin diğer tanecikleri Konuyla ilgili web ,kitaplar
6 Radyoaktivite,bozunma kinetiği Konuyla ilgili web ,kitaplar
7 Nükleer tepkimeler,değişik uygulamaları Konuyla ilgili web ,kitaplar
8 Ara Sınav Konuyla ilgili web ,kitaplar
9 Atomik modeller Konuyla ilgili web ,kitaplar
10 Bohr Atom Modeli Konuyla ilgili web ,kitaplar
11 Konularla ilgili değişik problemler Konuyla ilgili web ,kitaplar
12 Sommerfeld atom modeli. Konuyla ilgili web ,kitaplar
13 Yörünge uzayının kuantlaşması,atomun vektör modeli Konuyla ilgili web ,kitaplar
14 Siyah cismin ışıması ve ilgili yasalar,Fotoelektrik olay Konuyla ilgili web ,kitaplar
15 Problem çözümü Ders kitabı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
M.W.HANNA(1969)Quantum Mechanics in Chemisry,Menlo Park,Calf.,ABD