DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, laboratuvar kazaları ve ilkyardım, laboratuvar malzemelerinin tanıtımı ve kullanım amaçları Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
2 Heterojen karışımları ayırma yöntemleri Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
3 Katı ve sıvıların yoğunluklarının belirlenmesi Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
4 Kütlenin korunumu deneyi Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
5 Kristallendirme Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
6 Stokiyometrinin uygulaması Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
7 Çözelti hazırlama Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Sentez ve verim hesabı Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
10 Yükseltgenme indirgenme tepkimeleri Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
11 Mol kütlesi belirlenmesi Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
12 Gazların difüzyonu Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
13 Bir metalin öz ısısının belirlenmesi Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
14 Molekül modelleme Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
15 Telafi deneyleri Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet
16-17 Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar