DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alkali Metalleri ve genel özellikleri . General characteristics of the alkali metal and
2 Alkali Metallerin bileşikleri . Alkali metal compounds
3 Toprak Alkali Metalleri ve genel özellikleri . General properties of the alkaline earth metals and
4 Toprak alkali metallerin bileşikleri . Compounds of alkaline earth metals
5 III A grubu metalleri ve genel özellikleri . III-A group metals and general characteristics
6 III A grubu Metalleri ve Bileşikleri . III-A group metals and general characteristics
7 III A grubu Metalleri ve Bileşikleri . III-A group metals and general characteristics
8 Ara Sınav IV A group metals
9 V A grubu metalleri V A group metals
10 Geçiş metallerinin genel özellikleri . General properties of transition metals
11 III, IV, V B grubu metalleri . III, IV, V, B group metals
12 VI, VII, VIII B grubu geçiş metalleri . VI, VII, VIII transition metals, Group B
13 I, II B grubu geçiş metalleri . I, II, transition metals, Group B
14 Lantanitler . Lanthanides
15 Aktinitler . Actinides
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar