DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anorganik Kimya 1 * KM   219 3 4 4 6

Ön Koşul Dersleri KM219 Anorganik Kimya 1
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMEL YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL YILDIZ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnorganik kimyayaya giriş, atom yapısı, kristal katılar ve temel grup elementleri kimyası konularını öğrenciye kavratmak.
Dersin İçeriği
İnorganik kimyaya giriş

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnorganik Kimyaya Giriş Görsel ve sözel sunum
2 Atom yapısı Görsel ve sözel sunum
3 Atomların periyodik özellikleri Görsel ve sözel sunum
4 Basit bağlanma kuramı Görsel ve sözel sunum
5 Lewis elektron nokta yapıları Görsel ve sözel sunum
6 Simetri elemanları ve işlemleri Görsel ve sözel sunum
7 Nokta grupları Görsel ve sözel sunum
8 Ara sınav Sınav
9 s ve p orbitallerinden molekül olrbitallerinin oluşumu Görsel ve sözel sunum
10 d orbitallerinden oluşan molekül orbitalleri Görsel ve sözel sunum
11 Asit-baz ve alıcı-verici kimyası Görsel ve sözel sunum
12 Sert-yumuşak asitler ve bazlar Görsel ve sözel sunum
13 Kristal katılar Görsel ve sözel sunum
14 Temel grup elementleri kimyası Görsel ve sözel sunum
15 Final Sınavı Sınav
16-17 FİNAL SINAVI Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notuİnorganik Kimya, Gary Miessler, Donald A. Tarr,2009 Palme Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
Anorganik Kimya Prof. Dr. Saim Özkar