DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik kimya nedir. Analitik kimyanın rolü ve nicel analiz yöntemleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
2 Analitik kimyada kimyasallar, Gereçler ve Temel işlemler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
3 Analitik kimyada hesaplamalar, Çözeltiler ve derişimleri, Kimyasal stokiyometri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
4 Kimyasal analizlerde hatalar, Hataların tespiti, Sistematik hatalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
5 Kimyasal analizde rasgele hatalar, Rasgele hataların kaynağı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
6 Verilerin incelenmesine ve değerlendirilmesine istatistiğin uygulanması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
7 Numune alma yöntemleri, standardizasyon ve Kalibrasyon Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
8 Ara Sınav, konu tekrarı
9 Analitik sonuçların kalite güvenliği Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
10 Sulu çözelti kimyası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
11 Kimyasal denge Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
12 Kimyasal dengelere elektrolitlerin etkisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
13 Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
14 Ayırmaların olabilirliğinin belirlenmesi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
15 Konu Tekrarı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar