DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrokimyaya Giriş Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
2 Elektrokimyasal Hücreler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
3 Hücre ve Elektrot Potansiyelleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
4 Referans ve İndikatör Elektrotlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
5 Yardımcı Yükseltgen/Yardımcı İndirgenler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
6 Potansiyometri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
7 Standart Elektrot Potansiyellerinin Uygulamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
8 Ara Sınav ve konu tekrarı Kaynaklar ve ders notları
9 Redoks Titrasyonları ve Uygulamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
10 Sıvı Membran Elektrotlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
11 Cam Elektrotlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
12 Gaz Duyarlı Problar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
13 Elektrogravimetri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
14 Kulometri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
15 Kulometrik Titrasyonlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
16-17 Final Sınavı Kaynaklar ve ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar