DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grupların Oluşturulması, Laboratuvarda yapılacak deneylerle ilgili bilgiler, çözelti hazırlama Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
2 Gravimetrik Yöntemle Su Miktarı Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
3 Gravimetrik Sülfat Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
4 Gravimetrik Nikel Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
5 Asit-baz Titrasyonları Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
6 Mohr Yöntemi ile Klorür Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
7 Bilinmeyen bir örnekte klor, sülfat, nikel analizi Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
8 Ara sınav ve konu tekrarı Kaynaklar ve ders notları
9 İyodometrik Bakır Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
10 Askorbik asit (C vitamini) Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
11 Titrimetrik Kalsiyum Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
12 Titrimetrik Demir Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
13 Potansiyometrik Titrasyon ile Zayıf bir Asitin Ka Sabitinin Hesaplanması Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
14 Su Sertliği Tayini Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
15 Bilinmeyen bir örnekte C vitamini analizi Deneyler ilgili kitaplardan çalışılmalı
16-17 Final Sınavı Kaynaklar ve ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar