DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya1 * KM   311 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, fizikokimyasal sistemlerin tanımlanması ve hal değişkenleri yardımıyla hal denklemlerinin oluşturulması.Termodinamiğin yasaları ve uygulamaları ile ilgili bilgi kazandırmak ve her türden kimyasal proses sürecini yasalar yardımıyla irdeleyebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Termodinamik sistemlerin hal değişkenlerine bağlı tanımlanması, gerçek gazlar, kinetik teori ve Maxwell-Boltzman dağılım yasası, akışkanların genel özellkleri, difüzyon ve efüzyon, ısı transferi, iç enerji ve entalpi, temodinamiğin ikinci yasası ve Carnott çevrimi, iş makinaları, entropi, serbest entalpi ve serbest iç enerji, kimyasal denge ve tek bileşenli sistemlerde fazlar arası dengeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizikokimyasal Sistemler Kaynak incelenmesi
2 İdeal Gaz ve Gerçek Gaz Sistemleri Kaynak incelenmesi
3 Gazların Kinetik Davranışları ve Hareket Hızları, Maxwell Hız Dağılımı Kaynak incelenmesi
4 Gazların Isınma Isıları, Barometrik Dağılım Kaynak incelenmesi
5 Termodinamiğin birinci yasası Kaynak incelenmesi
6 İç Enerji ve Entalpi Hal Fonksiyonları, Gazların Isınma Isıları Arasındaki Fark, Adyabatik Dönüşümler Kaynak incelenmesi
7 Termokimyasal Sistemler, Tepkime İç Enerjisi ve Tepkime Entalpisi, Oluşma Entalpisi Kaynak incelenmesi
8 Ara sınav Kaynaklar ve ders notları
9 Tepkime Entalpisinin Sıcaklığa Bağlılığı, Hess Yasası ve Uygulanması Kaynak incelenmesi
10 Termodinamiğin İkinci, Termodinamiğin Üçüncü Yasası ve Mutlak Entropi Kaynak incelenmesi
11 Su Buz Karışımlarının Entropi Değişimi, Tersinmez Dönüşümlerde Entropi Değişimi Kaynak incelenmesi
12 Serbest Enerji ve Serbest Entalpinin Tanımı, Maxwell Denklemleri Kaynak incelenmesi
13 Serbest Entalpi Üzerine Sıcaklığın ve Basıncın Etkisi, Fügasite Kaynak incelenmesi
14 Bileşimi Değişen Sistemler ve Kimyasal Denge Kaynak incelenmesi
15 Gaz Fazında Yürüyen Tepkimeler ve Ayrışma Derecesi Kaynak incelenmesi
16-17 Final Sınavı Kaynaklar ve ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar