DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya1 * KM   311 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, fizikokimyasal sistemlerin tanımlanması ve hal değişkenleri yardımıyla hal denklemlerinin oluşturulması.Termodinamiğin yasaları ve uygulamaları ile ilgili bilgi kazandırmak ve her türden kimyasal proses sürecini yasalar yardımıyla irdeleyebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Termodinamik sistemlerin hal değişkenlerine bağlı tanımlanması, gerçek gazlar, kinetik teori ve Maxwell-Boltzman dağılım yasası, akışkanların genel özellkleri, difüzyon ve efüzyon, ısı transferi, iç enerji ve entalpi, temodinamiğin ikinci yasası ve Carnott çevrimi, iş makinaları, entropi, serbest entalpi ve serbest iç enerji, kimyasal denge ve tek bileşenli sistemlerde fazlar arası dengeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-