DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karışımların Termodinamiği ve kısmi molar özellikler Kaynak inceleme
2 Kısmi molar özelliklerin incelenmesi ve termodinamiği Kaynak inceleme
3 Fazlar ve Fazlar arası dengeler, Ekstraksiyon Kaynak inceleme
4 ideal davranan sıvı buhar dengeleri, Raoult yasası Kaynak inceleme
5 ideal olmayan sıvı buhar karışımları Kaynak inceleme
6 Katı-Sıvı dengeleri, alaşım, katı çözelti kavramları Kaynak inceleme
7 Kristallendirme Kaynak inceleme
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları
9 Elektrolit çözeltiler ve aktiflik kavramı Kaynak inceleme
10 İletkenlik ve uygulamaları Kaynak inceleme
11 Elektrot, Elektrot potansiyeli Nernst Eşitliği Kaynak inceleme
12 Referans elektrot tanımı ve uygulamaları Kaynak inceleme
13 Piller ve çalışma prensipleri, uygulamaları Kaynak inceleme
14 Elektroliz ve uygulamaları Kaynak inceleme
15 Kimyasal Kinetik, Elektrokimyasal Kinetik Kaynak inceleme
16-17 Final Sınavı Kaynaklar ve ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar