DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya1 * KM   313 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan BİLGİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEYDE SEYHAN TÜKEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEYDE SEYHAN TÜKEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlının yapısında bulunan su,karbohidrat,aminoasit,peptid ve proteinler, enzimler, nükleik asit ve bunların oluşturduğu supra moleküllerin kimyasal yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini öğrenip, biyolojik işlevleri ile ilişkilendirebilme, biyokimyanın diğer anabilim ve bilim dallarıyla ilişkilendirilebilmesinin temelini oluşturabilme ve biyokimyanın araştırma ve uygulama alanlarına olan ilgiyi artırabilme.
Dersin İçeriği
Biyokimyaya giriş, Hücreler, Biyomoleküller ve kimyasal reaktivite, Su ve yaşamsal önemi, Amino asitleri ve peptidler, Proteinler, Proteinlerin üç boyutlu yapısı ve işlevleri, Oksijen taşıyıcı Proteinler(Hemoglobin ve miyoglobin), Enzimler, Enzim kinetiği, Karbohidratlar ve glikobiyoloji, Lipidler, Biyolojik zarlar ve taşınma, Nükleotidler ve nükleik asitler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-