DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya Lab 2 * KM   316 6 0 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Birgül YAZICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.BİRGÜL YAZICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.BİRGÜL YAZICI2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizikokimya teorik dersi ile eş zamanlı olarak uygulamalı öğretimin gerçekleştirilmesi
Dersin İçeriği
Korozyon,pH elektrot ile aktiflik katsayısının belirlenmesi, Hittrof yöntemi ile taşıma sayısının belirlenmesi,G, H ve S elektrokimyasal olarak belirlenmesi, iletkenlik ölçümü, kısmen karışan sıvılar (fenol-su), adsorpsiyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyon ders kitaplarından çalışma
2 Elektroliz ders kitaplarından çalışma
3 G, H ve S nin elektrokimyasal tayini ders kitaplarından çalışma
4 Potansiyometrik asit baz titrasyonu ders kitaplarından çalışma
5 İletkenliğin derişim ve sıcaklıkla değişimi ve asetik asitin Ka sabitinin belirlenmesi ders kitaplarından çalışma
6 Cam elektrot ile aktiflik katsayısının belirlenmesi ders kitaplarından çalışma
7 Problem çözümü ders kitaplarından çalışma
8 Ara Sınav ders kitaplarından çalışma
9 Kısmen karışan sıvılar ders kitaplarından çalışma
10 Üç bileşenli sistemlerde karşılıklı çözünürlük ders kitaplarından çalışma
11 Kısmi mol hacimlerinin belirlenmesi ders kitaplarından çalışma
12 Kaynama noktası yükselmesi ders kitaplarından çalışma
13 Kırılma indisi ders kitaplarından çalışma
14 Victor-Meyer yöntemiyle mol kütlesi tayini ders kitaplarından çalışma
15 Telafi Deneyleri ders kitaplarından çalışma
16-17 Final Sınavı ders kitaplarından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar