DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyon ders kitaplarından çalışma
2 Elektroliz ders kitaplarından çalışma
3 G, H ve S nin elektrokimyasal tayini ders kitaplarından çalışma
4 Potansiyometrik asit baz titrasyonu ders kitaplarından çalışma
5 İletkenliğin derişim ve sıcaklıkla değişimi ve asetik asitin Ka sabitinin belirlenmesi ders kitaplarından çalışma
6 Cam elektrot ile aktiflik katsayısının belirlenmesi ders kitaplarından çalışma
7 Problem çözümü ders kitaplarından çalışma
8 Ara Sınav ders kitaplarından çalışma
9 Kısmen karışan sıvılar ders kitaplarından çalışma
10 Üç bileşenli sistemlerde karşılıklı çözünürlük ders kitaplarından çalışma
11 Kısmi mol hacimlerinin belirlenmesi ders kitaplarından çalışma
12 Kaynama noktası yükselmesi ders kitaplarından çalışma
13 Kırılma indisi ders kitaplarından çalışma
14 Victor-Meyer yöntemiyle mol kütlesi tayini ders kitaplarından çalışma
15 Telafi Deneyleri ders kitaplarından çalışma
16-17 Final Sınavı ders kitaplarından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar