DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uv-vis cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı
2 Uv-vis cihazının kullanımı UV-vis için örnek hazırlama
3 IR cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı
4 IR cihazının kullanımı IR için örnek hazırlama
5 AAS cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı
6 AAS cihazının kullanımı AAS için örnek hazırlama
7 Manyetik Susebtibilite cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı
8 Manyetik susebtibilite cihazının kullanımı Paramagnetik malzemelerden örnek hazırlama
9 Ara sınav soru hazırlama
10 Kromotografik analizlere giriş cihaz parçalarının sunum hazırlığı
11 GC cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı
12 GC cihazının kullanımı GC için örnek hazırlama
13 GC-MS cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı
14 GC-MS cihazının kullanımı iGC-MS çin örnek hazırlama
15 SEM cihazının tanıtımı cihaz parçalarının sunum hazırlığı
16-17 SEM cihazının kullanımı SEM için örnek hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar