DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektriksel devre elemanları ve devreler; sinyal ve gürültü İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
2 Spektrometrik yöntemlere giriş İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
3 Optik cihazların bileşenleri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
4 Optik cihazların tipleri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
5 Optik atomik spektrometriye giriş İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
6 Atomik absorpsiyon ve atomik floresans spektrometri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
7 Atomik absorpsiyon cihaz ve bileşenleri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
8 Konu tekrarı + Ara sınav İlgili bölümler kitap ve internetten çalışılmalı
9 Atomik emisyon spektrometri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
10 Atomik absorpsiyon ve emisyon spektrometri teknikleri ile kalitataif ve kantitatif analiz İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
11 Atomik kütle spektrometri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
12 Ultraviyole/görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometriye giriş İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
13 UV/görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometri cihaz ve bileşenleri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
14 UV/görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometrinin uygulamaları İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı
15 Genel tekrar İlgili bölümler kitap ve internetten çalışılmalı
16-17 Genel tekrar İlgili bölümler kitap ve internetten çalışılmalı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Enstrümental Analiz İlkeleri
SKOOG HOLLER NIEMAN
Bilgi yayıncılık