DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya Lab. 1 * KM   333 5 0 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Birgül YAZICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.BİRGÜL YAZICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizikokimya teorik dersi ile eş zamanlı olarak uygulamalı öğretimin gerçekleştirilmesi
Dersin İçeriği
Fiziksel kimyada genel matematik terimleri, potansiyometrik asit-baz titrasyonu, elektroliz, asetik asit için Ka değerinin belirlenmesi, kısmi molar özellikler ve kısmi molar hacminin belirlenmesi, yüzey gerilimi, viskozite ölçümü ve viskozite-sıcaklık ilişkisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizikokimya ile ilgili genel matematiksel kavramlar ders kitaplarından çalışma
2 Katalizörler ders kitaplarından çalışma
3 Analitik yöntemle reaksiyon hızının tayini ders kitaplarından çalışma
4 Spektrofotometrik yöntemle hız tayini ders kitaplarından çalışma
5 Yüzey gerilimi ders kitaplarından çalışma
6 Viskozitenin ölçülmesi ve sıcaklıkla değişmesinin incelenmesi ders kitaplarından çalışma
7 Su buharı destilasyonu ile molekül ağırlığı tayini ders kitaplarından çalışma
8 Ara Sınav ders kitaplarından çalışma
9 Nerst dağılma yasası ders kitaplarından çalışma
10 Kalorimetre sabiti ve nötürleşme entalpisinin belirlenmesi ders kitaplarından çalışma
11 Amonyum okzalatın çözünürlüğü ders kitaplarından çalışma
12 Asetik asitin aktif karbon üzerine adsorpsiyonu ders kitaplarından çalışma
13 Polimerleşme yüzdesi ve polimerleşme hızı ders kitaplarından çalışma
14 Buharlaşma entalpisi, buhar basıncının sıcaklıkla değişimi ders kitaplarından çalışma
15 Telafi Deneyleri ders kitaplarından çalışma
16-17 Final Sınavı ders kitaplarından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar