DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizikokimya ile ilgili genel matematiksel kavramlar ders kitaplarından çalışma
2 Katalizörler ders kitaplarından çalışma
3 Analitik yöntemle reaksiyon hızının tayini ders kitaplarından çalışma
4 Spektrofotometrik yöntemle hız tayini ders kitaplarından çalışma
5 Yüzey gerilimi ders kitaplarından çalışma
6 Viskozitenin ölçülmesi ve sıcaklıkla değişmesinin incelenmesi ders kitaplarından çalışma
7 Su buharı destilasyonu ile molekül ağırlığı tayini ders kitaplarından çalışma
8 Ara Sınav ders kitaplarından çalışma
9 Nerst dağılma yasası ders kitaplarından çalışma
10 Kalorimetre sabiti ve nötürleşme entalpisinin belirlenmesi ders kitaplarından çalışma
11 Amonyum okzalatın çözünürlüğü ders kitaplarından çalışma
12 Asetik asitin aktif karbon üzerine adsorpsiyonu ders kitaplarından çalışma
13 Polimerleşme yüzdesi ve polimerleşme hızı ders kitaplarından çalışma
14 Buharlaşma entalpisi, buhar basıncının sıcaklıkla değişimi ders kitaplarından çalışma
15 Telafi Deneyleri ders kitaplarından çalışma
16-17 Final Sınavı ders kitaplarından çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar