DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyonun Önemi, Korozyonun Termodinamiği. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
2 Korozyonun Sınıflandırılması, Korozyon Türleri. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
3 Korozyon Türleri. Öğrencilerin Bireysel Sunum Hazırlamaları ve Sunumları, Konu Anlatımı.
4 Korozyon Türleri. Öğrencilerin Bireysel Sunum Hazırlamaları ve Sunumları, Konu Anlatımı.
5 Korozyon Türleri. Öğrencilerin Bireysel Sunum Hazırlamaları ve Sunumları, Konu Anlatımı.
6 Korozyon Hızının Belirlenmesi (Elektrokimyasal Olmayan ve Elektrokimyasal Yöntemler, Tafel Ekstrapolasyonu ve Polarizasyon Direnci Yöntemi). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
7 Korozyon Hızının Belirlenmesi (Alternatif Akım İmpedansı Yöntemi). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
8 Ara Sınav Acquiring information from related sources.
9 Atmosferik Korozyon, Toprakta ve Betonerme Yapılarda Korozyon İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
10 Yüksek Sıcaklık Korozyonu, Buhar Kazanlarında Korozyon İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
11 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme İle İlgili Önlemler, Ortam İle İlgili Önlemler). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
12 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme/Ortam Ara Yüzeyinde Alınacak Önlemler, Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesi). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
13 Korozyonun Önlenmesi (Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesi, İnhibitörler). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
14 İnhibitör Etkinliğinin Belirlenmesi. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
15 İnhibitörlerin Sınıflandırılması. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders NotuKorozyon (İlkeler-Önlemler), Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Poyraz Ofset, Ankara, 2012.
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar