DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerji kaynakları Kitapta ilgili bölüm ve internet
2 Fosil yakıtlar Kitapta ilgili bölüm ve internet
3 Yenilenebilir enerji kaynakları Kitapta ilgili bölüm ve internet
4 Enerji kaynaklarının çevresel etkileri Kitapta ilgili bölüm ve internet
5 Hidrojen enerjisi Kitapta ilgili bölüm ve internet
6 Hidrojen üretimi yöntemleri Kitapta ilgili bölüm ve internet
7 Fosil yakıtlardan hidrojen üretimi Kitapta ilgili bölüm ve internet
8 Ara Sınav Kitap ve internet
9 Elektroliz ile hidrojen üretimi Kitapta ilgili bölüm ve internet
10 Hidrojen depolanması ve taşınması Kitapta ilgili bölüm ve internet
11 Hidrojen güvenliği Kitapta ilgili bölüm ve internet
12 Hidrojen kullanım alanları Kitapta ilgili bölüm ve internet
13 Güneş enerjisi hidrojen sistemleri Kitapta ilgili bölüm ve internet
14 Gelecekte hidrojen enerjisinin önemi Kitapta ilgili bölüm ve internet
15 Kaynakların verimli kullanımı ve geri kazanım Kitapta ilgili bölüm ve internet
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet

KAYNAKLAR
Ders NotuHidrojen ile ilgili ders notu
Diğer Kaynaklar
Tokio Ohta, Solar-Hydrogen Energy Systems,Pergamon Press, 1979.