DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spektroskopide kullanılan önemli terimler ve mevcut spektroskopi cihazları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
2 Spektroskopik yöntemler ve bunların genel kullanım alanları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
3 Ultraviyole ve görünür bölge spektroskopisi: Elektronik uyarma, Lambert-Beer Yasası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
4 Ultraviyole ve görünür bölge spektroskopisi: Kromoforlar, elektronik geçiş türleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
5 Ultraviyole spektrumu, yapı değerlendirmesi ve genel kurallar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
6 Organik yapıların teorik maksimum absorpsiyon dalga boylarının hesaplanması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
7 Yeni çıkan UV cihazlarındaki modifikasyonlar, uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
8 Ara sınav ve konu tekrarı Kaynaklar ve ders notları
9 İnfrared Spektroskopisi: Çalışma prensibi, moleküler titreşim türleri, infrared bölgesinde soğurma Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
10 İnfrared spektrumu, yapı değerlendirmesi ve genel kurallar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
11 İnfrared spektrumunu etkileyen etkenler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
12 İnfrared spektrumu ve kapalı formülü verilen karmaşık yapıların bulunması-uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
13 Yeni çıkan IR cihazlarındaki modifikasyonlar, uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
14 Nanoteknolojide kullanılan spektroskopik cihazlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
15 Nanoteknolojide kullanılan spektroskopik cihazlarla yapılan analizlerin değerlendirilmesi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
16-17 Final Sınavı Kaynaklar ve ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar