DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyonun Tanımı ve Önemi. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
2 Korozyonun Elektrokimyasal Doğası. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
3 Korozyonun Termodinamiği (Termodinamik Yaklaşım ve Katodik Tepkimeler) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
4 Çeşitli Metallere Ait Korozyonun Termodinamiğinin İncelenmesi. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
5 Çeşitli Metallera Ait Korozyonun Termodinamiğinin İncelenmesi. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
6 Korozyonun Kinetiği (Elektriksel Çift Tabaka, Aktivasyon Denetimli Tepkimeler) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
7 Korozyonun Kinetiği (Difüzyon Denetimli Tepkimeler, Pasifleşen Metallerin Korozyon Kinetiği). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
8 Ara Sınav. Arasınav hazırlığı
9 Galvanik Çift Kuramı ve Korozyon (Eşit ve Farklı Yüzeylere Sahip Anot-Katot Çifti, Korozyon Potansiyelinin Ölçülmesi) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
10 Korozyon Tepkimelerini Denetleyen Faktörler (Termodinamik ve Kinetik Faktörler) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
11 Korozyonun Yerel Olmasına Neden Olan Faktörler, Korozyon Hızını Etkileyen Faktörler. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
12 Korozyon Hızının Belirlenmesi ( Elektrokimyasal Olmayan ve Elektrokimyasal Yöntemler, Tafel Ekstrapolasyonu ve Polarizasyon Direnci Yöntemi). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
13 Korozyon Hızının Belirlenmesi (Alternatif Akım İmpedansı Yöntemi). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
14 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme ve Ortam İle İlgili Önlemler, Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesi). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
15 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme/Ortam Ara Yüzeyinde Alınacak Önlemler). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
16-17 Final Finale hazırlık.

KAYNAKLAR
Ders NotuKorozyon (İlkeler-Önlemler), Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Poyraz Ofset, Ankara, 2012.
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar