DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anorganik Kimya Lab. 1 * KM   233 3 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMEL YILDIZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anorganik kimya analiz ve sentez yöntemlerinin öğrenilmesi, el becerilerinin kazandırılması, anorganik kimya dersi kapsamında işlenen konuların deneylerle desteklenmesi.
Dersin İçeriği
Laboratuvar analiz ve sentez yöntemlerini öğrenmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözelti hazırlama ve ayarlama Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
2 Hidrojen peroksitin elde edilmesi Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
3 Bir tebeşir örneğinin saflığının tayini Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
4 Alüminyum klorürün hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
5 Sodyum hipoklorit ve beyazlatma tozu Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
6 Magnezyum sülfat heptahidratın hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
7 Ara Sınav Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
8 Magnezyum sülfat heptahidratın saflığının tayini Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
9 Laboratuvarda amonyak eldesi Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
10 Sert-yumuşak asit ve bazların çözünürlüğü Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
11 Musluk suyunun geçici ve kalıcı sertliğinin tayini Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
12 Amonyum nikel (II) sülfat hekzahidratın hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
13 Potasyum alüminyum sülfat dodekahidratın (şap) hazırlanması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
14 Mazeret deneylerinin yapılması Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
15 Final Sınavı Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması
16-17 Final Sınavı Laboratuvar föyünde ilgili bölümün çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar