DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anorganik Kimya Lab. 2 * KM   228 4 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
Prof.Dr.SELAHATTİN SERİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL YILDIZ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersi alan öğrencilerde kimyasal analiz ve sentez yöntemlerinin uygulanması, sentezlenen maddelerin cihazlar yardımıyla yapılarının aydınlatılması.
Dersin İçeriği
Laboratuvar analiz ve sentez metodlarının öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Koordinasyon bileşiklerinin elektronik spektrumu Föyde ilgili bölümün çalışılması
2 Ligandların kuvvetliliği (spektrokimyasal seri) Föyde ilgili bölümün çalışılması
3 Geometrik izomeri (cis-trans) Föyde ilgili bölümün çalışılması
4 Tetraammin karbonato kobalt(III) nitratın hazırlanması Föyde ilgili bölümün çalışılması
5 Manyetik duyarlılık Kitapta ilgili bölüm çalışılsın (Diğer kaynaklar 1)
6 UV-Vis spektrofotometre Föyde ilgili bölümün çalışılması
7 Ara Sınav Kitapta ilgili bölüm çalışılsın (Diğer kaynaklar 1)
8 Tetraammin bakır(II) sülfat hekzahidrat kompleksinin sentezi Föyde ilgili bölümün çalışılması
9 Oksim Sentezi Föyde ilgili bölümün çalışılması
10 Schiff bazı ve metal komplekslerinin sentezi Föyde ilgili bölümün çalışılması
11 Bağlanma İzomeri Föyde ilgili bölümün çalışılması
12 Azot-Protein tayin cihazı ile amonyak yüzdesinin belirlenmesi Föyde ilgili bölümün çalışılması
13 UV ile Koluşum sabitinin belirlenmesi Föyde ilgili bölümün çalışılması
14 FT-IR ile metal komplesklerinin karakterizasyonu Föyde ilgili bölümün çalışılması
15 Mazeret Deneyleri Föyde ilgili bölümün çalışılması
16-17 Final Sınavı Föyde ilgili bölümün çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar