DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya2 * KM   312 6 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fazlar ve fazlar arası dengeler, karışımlar ve özelliklerinin termodinamik açıdan incelenmesi, elektrokimyanın temel prensipleri ve elektrokimyasal sistemler, kimyasal kinetik konularında öğrencilere bilgi ve birikim kazandırmak
Dersin İçeriği
Fazlar arası denge üzerinden çalışan sistemleri incelenmesi, elektrokimyasal sistemler ve bu sistemlerin çalışma prensipleri. Kimyasal ve elektrokimyasal kinetik açıdan proses süreçlerinin denetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karışımların Termodinamiği ve kısmi molar özellikler Kaynak inceleme
2 Kısmi molar özelliklerin incelenmesi ve termodinamiği Kaynak inceleme
3 Fazlar ve Fazlar arası dengeler, Ekstraksiyon Kaynak inceleme
4 ideal davranan sıvı buhar dengeleri, Raoult yasası Kaynak inceleme
5 ideal olmayan sıvı buhar karışımları Kaynak inceleme
6 Katı-Sıvı dengeleri, alaşım, katı çözelti kavramları Kaynak inceleme
7 Kristallendirme Kaynak inceleme
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları
9 Elektrolit çözeltiler ve aktiflik kavramı Kaynak inceleme
10 İletkenlik ve uygulamaları Kaynak inceleme
11 Elektrot, Elektrot potansiyeli Nernst Eşitliği Kaynak inceleme
12 Referans elektrot tanımı ve uygulamaları Kaynak inceleme
13 Piller ve çalışma prensipleri, uygulamaları Kaynak inceleme
14 Elektroliz ve uygulamaları Kaynak inceleme
15 Kimyasal Kinetik, Elektrokimyasal Kinetik Kaynak inceleme
16-17 Final Sınavı Kaynaklar ve ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar