DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Korozyon * KMY   407 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Korozyonun tanıtılması ve ekonomik açıdan önemi, Korozyonun olabileceği koşulların belirlenmesi ve önlenmesi, Korozyon hızının belirlenmesi.
Dersin İçeriği
Korozyonun tanımı, termodinamiği ve korozyon mekanizması ve türleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izler, algılar ve değerlendirebilir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanır ve bilgisini yenileyebilir.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirebilir
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrar ve toplam kalite bilincini algılayabilir.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarabilir
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenir ve alanında sorunlara çözüm üretebilir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahiptir, bilgileri ilişkilendirebilir, bildiklerini uygulamaya aktarabilir.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurabilir ve tek başına karar verebilir
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izler ve katma değer kazandırabilir
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilir, takım çalışmasına katılabilir ve takımı yönlendirebilir
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyonun Tanımı ve Önemi. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
2 Korozyonun Elektrokimyasal Doğası. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
3 Korozyonun Termodinamiği (Termodinamik Yaklaşım ve Katodik Tepkimeler) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
4 Çeşitli Metallere Ait Korozyonun Termodinamiğinin İncelenmesi. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
5 Çeşitli Metallera Ait Korozyonun Termodinamiğinin İncelenmesi. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
6 Korozyonun Kinetiği (Elektriksel Çift Tabaka, Aktivasyon Denetimli Tepkimeler) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
7 Korozyonun Kinetiği (Difüzyon Denetimli Tepkimeler, Pasifleşen Metallerin Korozyon Kinetiği). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
8 Ara Sınav. Arasınav hazırlığı
9 Galvanik Çift Kuramı ve Korozyon (Eşit ve Farklı Yüzeylere Sahip Anot-Katot Çifti, Korozyon Potansiyelinin Ölçülmesi) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
10 Korozyon Tepkimelerini Denetleyen Faktörler (Termodinamik ve Kinetik Faktörler) İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
11 Korozyonun Yerel Olmasına Neden Olan Faktörler, Korozyon Hızını Etkileyen Faktörler. İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
12 Korozyon Hızının Belirlenmesi ( Elektrokimyasal Olmayan ve Elektrokimyasal Yöntemler, Tafel Ekstrapolasyonu ve Polarizasyon Direnci Yöntemi). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
13 Korozyon Hızının Belirlenmesi (Alternatif Akım İmpedansı Yöntemi). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
14 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme ve Ortam İle İlgili Önlemler, Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesi). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
15 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme/Ortam Ara Yüzeyinde Alınacak Önlemler). İlgili Kaynaklardan Bilgi Edinilmesi.
16-17 Final Finale hazırlık.

KAYNAKLAR
Ders NotuKorozyon (İlkeler-Önlemler), Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Poyraz Ofset, Ankara, 2012.
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar