DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Hazırlama Teknikleri KM   471 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Birgül YAZICI
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı su ve özelliklerini, gelecekteki yeri ve kullanılabilirliğini, çevre kirletici ile su kaynaklarının ilişkisini kavratmak.
Dersin İçeriği
Suyun özellikleri, su örneklerinin alınma şekilleri, su örneklerinin lab. korunması, en yaygın yapılan deneyler, kirlilik bileşenleri, suyun kimyasal kinetiği ve denge, endüstriyel kuruluşlara göre suların hazırlanışları, arıtma modelleri, örnekler ve çözüm yolları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su kaynaklarını ve canlı yaşamındaki önemini kavrar.
2) Su dengeleri ve değişimlerini kavrar.
3) Çevre kirleticilerinin su içerisindeki davranışlarını kavrar.
4) Deneysel olarak su arıtma tekniklerini uygular.
5) Suyun kimyasal yapısını analiz eder.
6) Su örneklerinin hazırlanmasını kavrar.
7) Suyun kimyasal dengesini kavrar.
8) Su arıtma tekniklerini tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suyun özellikleri Kaynak kitap ve internet Anlatım
2 Damıtık su, doğal su ve deniz suyunun özellikleri Kaynak kitap ve internet Anlatım
3 En yaygın kullanılan su birimleri ve dönüşümleri Kaynak kitap ve internet Anlatım
4 Suyun Kimyasal Kinetiği Kaynak kitap ve internet Anlatım
5 Suyun Kimyasal Kinetiği Kaynak kitap ve internet Anlatım
6 Suyun Kimyasal Dengesi, Kaynak kitap ve internet Anlatım
7 Suyun Kimyasal Dengesi, Kaynak kitap ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kaynak kitap Yazılı Sınav
9 Asit-Baz Dengesi, Kaynak kitap ve internet Anlatım
10 Kuvvetli Asit-Baz Dengesi, Kaynak kitap ve internet Anlatım
11 Zayıf asit baz dengesi Kaynak kitap ve internet Anlatım
12 Koordinasyon Kimyası İnternet süreli yayınlar Anlatım
13 İyon etkisi İnternet süreli yayınlar Anlatım
14 su konusunda literatür çalışması ve ödev İnternet süreli yayınlar Anlatım
15 su konusunda literatür çalışması ve ödev İnternet süreli yayınlar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Water Chemisry
V.L.Snoeyınk and D.Jenkıns
John Wiley Sons,New York-1980