DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Korozyon KM   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Korozyonun önemi, termodinamik incelenmesi, türleri, korozyon hızının belirlenmesini kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Korozyon hızı ve ölçüm teknikleri, korozyonun önlenmesi, anodik ve katodik koruma, inhibitörler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimya alanında bilgisine güvenir, bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
2) Korozyonun Sınıflandırılması, Korozyon Türlerini kavrar.
3) Korozyon Türlerini açıklar.
4) Korozyon Hızının Belirlenmesini (Elektrokimyasal Olmayan ve Elektrokimyasal Yöntemler, Tafel Ekstrapolasyonu ve Polarizasyon Direnci Yöntemi) açıklar.
5) Atmosferik Korozyon, Toprakta ve Betonerme Yapılarda Korozyona önlem almayı açıklar.
6) Yüksek Sıcaklık Korozyonu, Buhar Kazanlarında Korozyonu kavrar.
7) Korozyonun Önlenmesini (Malzeme İle İlgili Önlemler, Ortam İle İlgili Önlemler) açıklar.
8) Malzeme/Ortam Ara Yüzeyinde Alınacak Önlemler, Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyonun Önemi, Korozyonun Termodinamiği. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
2 Korozyonun Sınıflandırılması, Korozyon Türleri. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Korozyon Türleri. Öğrencilerin Bireysel Sunum Hazırlamaları ve Sunumları, Konu Anlatımı. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
4 Korozyon Türleri. Öğrencilerin Bireysel Sunum Hazırlamaları ve Sunumları, Konu Anlatımı. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Korozyon Türleri. Öğrencilerin Bireysel Sunum Hazırlamaları ve Sunumları, Konu Anlatımı. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
6 Korozyon Hızının Belirlenmesi (Elektrokimyasal Olmayan ve Elektrokimyasal Yöntemler, Tafel Ekstrapolasyonu ve Polarizasyon Direnci Yöntemi). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
7 Korozyon Hızının Belirlenmesi (Alternatif Akım İmpedansı Yöntemi). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Konuların genel tekrar yapılması. Yazılı Sınav
9 Atmosferik Korozyon, Toprakta ve Betonerme Yapılarda Korozyon İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
10 Yüksek Sıcaklık Korozyonu, Buhar Kazanlarında Korozyon İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme İle İlgili Önlemler, Ortam İle İlgili Önlemler). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
12 Korozyon İnhibitörleri (Malzeme/Ortam Ara Yüzeyinde Alınacak Önlemler, Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesi). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
13 İnhibitör Uygulamaları (Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesi, İnhibitörler). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 İnhibitör Etkinliğinin Belirlenmesi. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
15 İnhibitörlerin Sınıflandırılması. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların genel tekrarının yapılması. Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuKorozyon (İlkeler-Önlemler), Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Poyraz Ofset, Ankara, 2012.
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar