DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyonun Önemi, Korozyonun Termodinamiği. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
2 Korozyonun Sınıflandırılması, Korozyon Türleri. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Korozyon Türleri. Öğrencilerin Bireysel Sunum Hazırlamaları ve Sunumları, Konu Anlatımı. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
4 Korozyon Türleri. Öğrencilerin Bireysel Sunum Hazırlamaları ve Sunumları, Konu Anlatımı. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
5 Korozyon Türleri. Öğrencilerin Bireysel Sunum Hazırlamaları ve Sunumları, Konu Anlatımı. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
6 Korozyon Hızının Belirlenmesi (Elektrokimyasal Olmayan ve Elektrokimyasal Yöntemler, Tafel Ekstrapolasyonu ve Polarizasyon Direnci Yöntemi). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
7 Korozyon Hızının Belirlenmesi (Alternatif Akım İmpedansı Yöntemi). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Konuların genel tekrar yapılması. Yazılı Sınav
9 Atmosferik Korozyon, Toprakta ve Betonerme Yapılarda Korozyon İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
10 Yüksek Sıcaklık Korozyonu, Buhar Kazanlarında Korozyon İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Korozyonun Önlenmesi (Malzeme İle İlgili Önlemler, Ortam İle İlgili Önlemler). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
12 Korozyon İnhibitörleri (Malzeme/Ortam Ara Yüzeyinde Alınacak Önlemler, Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesi). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
13 İnhibitör Uygulamaları (Ara Yüzey Potansiyelinin Değiştirilmesi, İnhibitörler). İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 İnhibitör Etkinliğinin Belirlenmesi. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Ödev
15 İnhibitörlerin Sınıflandırılması. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların genel tekrarının yapılması. Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuKorozyon (İlkeler-Önlemler), Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Poyraz Ofset, Ankara, 2012.
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar