DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrokimya KM   494 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülfeza KARDAŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.TUNÇ TÜKEN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı elektrokimya ile ilgili temel prensip ve kanunları kavratmak, elektrokimyanın uygulama alanlarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Elektrokimyasal terimler, genel bilgiler, iyonlar, elektrolit çözeltiler, Faraday yasaları Elektriksel iletkenlik ölçülmesi ve ölçülmesi, kimyasal potansiyel, aktiflik, aktiflik sabiti, iyonik şiddet, elektrolit dengeleri, iyonlaşma sabitleri, ayrışma, standart elektrot potansiyeli, yarı hücre potansiyelleri, pil ve elektroliz sistemleri, Nernst eşitliği, pil ve elektroliz uygulamaları, elektrokataliz bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrokimyasal terim ve kavramları kavrar.
2) Elektrokimyasal hücreleri tanır.
3) Elektrokimyasal hücrelerin özelliklerini, pil ve elektroliz sistemlerini kavrar.
4) Elektrokimyanın uygulama alanlarını tanır.
5) Elektroliz sistemlerini tanır.
6) Pil sistemlerini tanır.
7) Elektrolit çözeltilerin önemini tanır.
8) Elektrokimyanın uygulamalarını tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrokimyanın tanımı, terimler, Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
2 İyon, elektrolit çözeltiler, Faraday yasaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
3 İyonik iletkenlik ve ölçülmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
4 Kimyasal potansiyel ve aktiflik katsayısı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
5 Elektrolit dengeleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
6 Elektrot potansiyelleri ve ölçülmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
7 Galvanik ve elektrolitik hücreler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kitap Yazılı Sınav
9 Nernst eşitliği, Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
10 Elektrokimyanın uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
11 Piller, Yakıt hücreleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
12 Elektroliz hücreleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
13 Elektrolitik kaplamalar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
14 Elektrokataliz Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
15 Elektrokataliz Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar