DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spektroskopi 2 KM   474 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.ARİF HASANOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere spektroskopik yöntemleri ileri düzeyde kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste spekroskopik yöntemlerin uygulamaları anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Spektroskopik yöntemlerden nükleer manyetik rezonans (NMR) ve kütle spektrometri (MS) tekniklerinin tanınması ve bu tekniklerle yapı değerlendirmesini ayrıntılı kavrar
2) MS kombine sistemlerini kavrar.
3) Yeni NMR ve MS cihazlarını ve modifikasyonlarını gözlemler
4) Kapalı formülü bilinen veya bilinmeyen maddeleri NMR ve MS spektrumlarından bulmayı kavrar
5) Bilinmeyen örneklerin analizini açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kütle spektrometri-giriş Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kütle spektrometreleri-cihaz tipleri, yeni çıkan cihazlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kütle spektrumları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kütle spektrumlarındaki parçalanma şeklinden yapısal bilgi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 GC-MS ve LC-MS teknikleri ve bunlarla yapılan analizler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kütle spektrumlarının ayrıntılı yorumlamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı
7 Uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 Nükleer manyetik rezonans spektroskopi-giriş Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Nükleer manyetik rezonans spektrometreleri, cihazlara eklenen modifikasyonlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 NMR spektrumları ve spektrumlara çevre etkileri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Proton NMR ve C-13 NMR spektrumları yorumlama kuralları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yapı değerlendirmesi ve uygulamalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kapalı formülü bilinen maddelerin MS ve NMR spektrumlarından yapıyı bulma Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kapalı formülü bilinmeyen maddelerin MS ve NMR spektrumlarından yapıyı bulma Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar