DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletken Polimerler KM   489 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iletken Polimerler hakkında genel bigilerin kazanılması. Elektronik özelliklerinin incelenmesi, yarı iletken olarak iletken polimerlerin, elektrokimyasal sistemlerdeki uygulamalarının anlaşılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, elektriksel iletkenlik, katılarda bant kuramı, yarı iletkenlerde iletkenlik ve dopingleme. Polimerler, sentez ve fiziksel kimyasal özelliklerin denetimi. İletken polimerler, genel fiziksel kimyasal özellikleri ve uygulama alanları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Polimerler konusuna genel konuları kavrar
2) Polimerlerin fiziksel kimyasal özelliklerini kavrar
3) Polimerlerin sentezi ve genel uygulama alanlarını kavrar
4) Polmerlerin geri kazanımı ve dönüştürülmeleri konularını kavrar
5) İletkenlik, katılarda elektriksel iletkenlik ve bant kuramı konularını kavrar
6) İletkenlik, katılarda elektriksel iletkenlik ve bant kuramı konularını kavrar
7) İletken polimerlerle ilgili genel konuları kavrar
8) İletken polimelerin elektriksel iletkenlik davranışlarını kavrar
9) İletken polimelerin elektriksel iletkenlik mekanizmalrını kavrar
10) İletken polimerlerin sentezi ve ilgili mekanizmaları kavrar
11) İletken polimerlerin sentezi ve ilgili mekanizmaları kavrar
12) İletken polimerlerin uygulamaları konularında bilgi sahibi olur
13) İletken polimerlerin uygulamaları konularında bilgi sahibi olur
14) İletken polimerlerin uygulamaları konularında bilgi sahibi olur
15) İletken polimerlerin uygulamaları konularında bilgi sahibi olur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çeştli Endüstriyel Polimerler ve uygulamaları İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
2 Elektriksel İletkenlik ve materyallerin fizikokimyasal özellikleri İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
3 Polimerlerin fizikokimyasal özellikleri ve sınıflanması İlgili kaynakların incelenmesi Ödev
4 Polimerlerde Sentez Teknikleri İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
5 Sentez-Fizikokimyasal özelliklerin ilişkisi İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
6 İletken polimerlerin yapısal özellikleri ve morfoloji İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
7 İletken polimerlerde tersinir redoks dengesi İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 İletken polimerlerde elektroiksel İletkenlik İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
10 İletken polimerlerde yapı iletkenlik ilişkisi, aşırı yükseltgenme İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
11 İletken polimerlerin potansiyel uygulama alanları ve mevcut uygulamalar İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
12 Enerji teknolojilerinde uygulamaları Fotovoltaik hücreler İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
13 Elektronikte uygulamalrı (Elektrokromizm, LED ler vb.) İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
14 Tıp alanında uygulamaları (kontrollü ilaç dozajı sistemleri, yapay kas vb.) İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
15 Enerji teknolojilerinde uygulamaları şarzlı piller ve kapasitörler İlgili kaynakların incelenmesi Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar