DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Polimer Kinetiği KM   499 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Doç.Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Polimerlerin kinetik inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi, Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler, Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi, Ardı ardına reaksiyonlar, Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi, Kinetik verilerin değerlendirilmesi, Kataliz ve adsorpsiyon, Ön kavramlar, polimerlerin sentezi, ek kavramlar, polimerler ve küçük moleküllü maddeler, Basamaklı polimerizasyon kinetiği, Radikalik katılma polimerizasyonu kinetiği, İyonik polimerizasyon kinetiği, Kopolimerizasyon kinetiği, İletken polimer kinetiği, Polimerlerin üretiminde kullanılan girdiler, teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tepkime hızını tanımlar.
2) Hız yasası, Tepkime hız sabiti ve Tepkime mekanizması açıklar.
3) Molekülarite, Yarılanma süresi ve Reaksiyon derecelerinin belirlenmesini ilişkilendirir.
4) Psödo dereceler ve Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisini belirtir.
5) Aktivasyon Enerjisini belirler.
6) Radikalik katılma polimerizasyonunu açıklar.
7) Ardı ardına reaksiyonları örneklendirir.
8) Tepkime Hızını Kuramsal belirler.
9) Depolimerizasyonu tanımlar.
10) İyonik polimerizasyonu açıklar.
11) Anyonik polimerizasyon kinetiğini inceler.
12) Katyonik, polimerizasyon kinetiğini inceler.
13) Kopolimerizasyon kinetiği inceler.
14) İyonik kopolimerlesme tepkimesini açıklar.
15) İletken polimerlerin üretiminde kullanılan girdileri sınıflandırır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tepkime hızı, Hız yasası, Tepkime hız sabiti, Tepkime mekanizması, Molekülarite, Yarılanma süresi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 Reaksiyon derecelerinin belirlenmesi, Psödo dereceler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi, Aktivasyon Enerjisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Ardı ardına reaksiyonlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Tepkime Hızının Kuramsal belirlenmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Kinetik verilerin değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Kataliz ve adsorpsiyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Hazırlığı Yazılı Sınav
9 Ön kavramlar, polimerlerin sentezi, ek kavramlar, polimerler ve küçük moleküllü maddeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Basamaklı polimerizasyon kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Radikalik katılma polimerizasyonu kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 İyonik polimerizasyon kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Kopolimerizasyon kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 İletken polimer kinetiği Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Polimerlerin üretiminde kullanılan girdiler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuProf. Dr. Mehmet SAÇAK, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, 2004, ANKARA.
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar