DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Programalama KMS   104 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Halime Ömür PAKSOY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı bilgisayar programı oluşturulması ve Visual Basic programlama dili ile program yazımı ve uygulamaları aracılığı ile bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında bilgisayar programlamaya giriş ve Visual Basic görsel programlama dili hakkında temel konular ve uygulamalar yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program yazma sanatı ve Visual Basic çalışma ortamını kavrar.
2) Visual Basic nesneleri ve özellikleri tanır.
3) Visual basic olayları, olay yordamları, nesne-olay-görev tabloları,değişkenler, ve veri türlerini kavrar.
4) Textbox ve inputbox kullanır.
5) Picturebox, textbox ve messagebox ile yazdırır.
6) Sayısal ve metin fonksiyonları kavrar.
7) Karar yapıları, koşullar ve operatörleri kullanır.
8) IF-THEN blok karar yapısnıı kullanır.
9) SELECT-Case karar yapısını kullanır.
10) Karar yapılarıyla kullanılan Visual Basic kontrollerini yapar.
11) Option button ve checkbox nesneleriyle uygulamalarını yapar.
12) Çoklu formlarla çalışır.
13) Timer kontrolünü kullanır.
14) Menulerle çalışır.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Programlama giriş Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
2 Visual Basic nesneleri ve özellikler Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 Visual basic ile program yazma Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 Veri giriş Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
5 Veri çıktı alma Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 Hazır fonksiyonlar Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Karar yapıları Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Konuların tekrar edilmesi ve uygulama yapılması Yazılı Sınav
9 IF-THEN blok karar yapısı Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
10 SELECT-CASE karar yapısı Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
11 Karar yapılarıyla kullanılan Visual Basic kontrolleri Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
12 Option button ve checkbox Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
13 Form eklemek ve özellikler Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
14 Timer kontrolü Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
15 Menulerle çalışmak Ders kitapları ve bilimsel yayınlar Anlatım
Deney / Laboratuvar
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrar edilmesi ve uygulama yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar