DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuantum Kimyasına Giriş KMS   114 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Birgül YAZICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kuantumsal öğrenme ve kuantumsal düşünmeyi kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Atomun yapısıyla ilgili temel bilgiler, elektronun keşfi ve e/m oranlarının belirlenmesi, Milikan yağ damlası deneyi elektronun kütle ve yükünün belirlenmesi, atomal yapı üzerine Rutherford deneyi, atomik boyut, çekirdeğin diğer tanecikleri, radyoaktivite, bozunma kinetiği, nükleer tepkimeler, değişik uygulamaları, atomik modeller, Bohr atom modeli, Sommerfeld atom modeli, yörünge uzayının kuantlaşması, atomun vektör modeli, siyah cismin ışıması ve ilgili yasalar, fotoelektrik olay bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kuantum kimyasının temelini kavrar.
2) Kuantum kimyasının önemini anlar.
3) Atomun yapısını maddeyi ve kimyasal süreçleri anlar.
4) Radyoaktiviteyi kavrar.
5) Atomun modellerini tanır.
6) Siyah cisim ışımasını kavrar.
7) Fotoelektrik olayı kavrar.
8) Atomu oluşturan tanecikleri tanımlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atomun yapısıyla ilgili temel bilgiler Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
2 Elektronun keşfi ve e/m oranlarının belirlenmesi Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
3 Milikan yağ damlası deneyi elektronun kütle ve yükünün belirlenmesi Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
4 Atomal yapı üzerine Rutherford Deneyi Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
5 Atomik boyut,çekirdeğin diğer tanecikleri Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
6 Radyoaktivite,bozunma kinetiği Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
7 Nükleer tepkimeler,değişik uygulamaları Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
8 Ara Sınav Konuyla ilgili web ,kitaplar Yazılı Sınav
9 Atomik modeller Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
10 Bohr Atom Modeli Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
11 Konularla ilgili değişik problemler Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
12 Sommerfeld atom modeli. Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
13 Yörünge uzayının kuantlaşması,atomun vektör modeli Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
14 Siyah cismin ışıması ve ilgili yasalar,Fotoelektrik olay Konuyla ilgili web ,kitaplar Tartışma
15 Problem çözümü Ders kitabı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
M.W.HANNA(1969)Quantum Mechanics in Chemisry,Menlo Park,Calf.,ABD