DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya Lab. KM   113 1 0 1.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. İlyas DEHRİ
Dersi Verenler
Prof.Dr.İLYAS DEHRİ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.İLYAS DEHRİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya laboratuvarında temel çalışma prensiplerini ve bazı genel deneylerinin yapılışını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Laboratuvar kuralları, laboratuvar kazaları ve ilk yardım,laboratuvar malzemelerinin tanıtımı, heterojen karışımları ayırma yöntemleri, katı ve sıvı yoğunluklarının belirlenmesi, kütlenin korunumu, kristallendirme, stokiyometri uygulamaları, çözelti hazırlama, sentez ve verim hesabı, redoks reaksiyonları, gazların difüzyonu, Öz ısı belirlenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvar sorumluluğunu öğrenir. Laboratuvar güvenliğini öğrenir. Laboratuvar madde ve malzemelerini tanır.
2) Heterojen karışımları ayırma yöntemlerini kavrar
3) Katı ve sıvıların yoğunluklarının belirlenmesini kavrar
4) Kütlenin korunumu deneyini kavrar
5) Kristallendirmeyi kavrar
6) Stokiyometrinin uygulamasıni kavrar
7) Çözelti hazırlamayı kavrar
8) Sentez ve verim hesabıni kavrar
9) Yükseltgenme indirgenme tepkimelerini kavrar
10) Mol kütlesi belirlenmesini kavrar
11) Gazların difüzyonunu kavrar
12) Bir metalin öz ısısının belirlenmesini kavrar
13) Molekül modellemeyi kavrar
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, laboratuvar kazaları ve ilkyardım, laboratuvar malzemelerinin tanıtımı ve kullanım amaçları Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
2 Heterojen karışımları ayırma yöntemleri Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
3 Katı ve sıvıların yoğunluklarının belirlenmesi Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
4 Kütlenin korunumu deneyi Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
5 Kristallendirme Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
6 Stokiyometrinin uygulaması Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
7 Çözelti hazırlama Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Genel tekrar Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
9 Sentez ve verim hesabı Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
10 Yükseltgenme indirgenme tepkimeleri Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
11 Mol kütlesi belirlenmesi Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
12 Gazların difüzyonu Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
13 Bir metalin öz ısısının belirlenmesi Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
14 Molekül modelleme Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
15 Telafi deneyleri Laboratuvar deney kitabı, genel kimya kıtabı, internet Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar