DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya KM   221 3 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARİF HASANOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ARİF HASANOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kimya açısından önemli kimyasal ilkelere ilişkin bilgi ve düşünce alt yapısı oluşturmak, deneysel verilerin doğruluk ve kesinliğini sorgulayıp belirleme becerisi kazandırmak, analitik kimyada yararlı olan teknikleri sunmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste analitik kimyanın temel ilkeri, kimyasal denge, çözelti hazırlama ve temel analitik yöntemler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal analizlerde hataların tespitini saptar.
2) Hataların giderilmesi veya azaltılması için gerekli bilgileri kavrar.
3) İstatisitik veri işlenmesi, değerlendirilmesi, güven aralığı, kaba hataların belirlenmesi gibi bilgileri açıklar.
4) Numune alma, standardizasyon, kalibrasyon, analitik yöntemlerde kalite ölçümü gibi bilgileri kavrar.
5) Sulu çözelti ve kimyasal denge kavramlarını kavrar.
6) Kimyasal dengelere elektrolitlerin etkisini kavrar.
7) Çözelti ve tampon çözelti hazırlamayı kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik kimya nedir. Analitik kimyanın rolü ve nicel analiz yöntemleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
2 Analitik kimyada kimyasallar, Gereçler ve Temel işlemler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
3 Analitik kimyada hesaplamalar, Çözeltiler ve derişimleri, Kimyasal stokiyometri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Kimyasal analizlerde hatalar, Hataların tespiti, Sistematik hatalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Problem Çözme
5 Kimyasal analizde rasgele hatalar, Rasgele hataların kaynağı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Verilerin incelenmesine ve değerlendirilmesine istatistiğin uygulanması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Numune alma yöntemleri, standardizasyon ve Kalibrasyon Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders kitapları Yazılı Sınav
9 Analitik sonuçların kalite güvenliği Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Sulu çözelti kimyası Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Kimyasal denge Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Kimyasal dengelere elektrolitlerin etkisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Ayırmaların olabilirliğinin belirlenmesi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Konu Tekrarı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar