DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya 2 KM   222 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.ARİF HASANOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.ARİF HASANOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı endüstirinin, tıbbın, fen bilimlerinin ve diğer alanlarda kullanılan kantitatif ve kalitatif analiz metotlarını kavratmak ve bunun yanında modern analitik kimyada yararlı olan çok sayıdaki teknikleri tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste titrimetrik, gravimetrik analizler, karmaşık asit baz sistemleri, kompleks dende sistemleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gravimetrik analiz yöntemlerini tanımlar.
2) Titrimetrik yöntemleri ve çöktürme titrimetrisi ile ilgili bilgileri kavrar.
3) Nötralleşme titrasyonlarının ilkelerini, asit/baz titrasyonlarında indikatör seçimi ile ilgili bilgileri kavrar.
4) Asit/baz titrasyon eğrilerinin oluşturulmasını, tampon çözelti hazırlama ile ilgili teorik bilgileri ve hesaplamaları kavrar.
5) Kompleksleşme titrasyonları ve EDTA ile yapılan titrasyonlarla ilgili teorik bilgileri kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gravimetrik analiz yöntemleri, Kolloidal çökeltiler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Titrimetrik yöntemler; volumetrik titrimetri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Titrimetrik yöntemler; gravimetrik titrimetri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Nötralleşme titrasyonlarının ilkeleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Asit/Baz titrasyon eğrilerinin oluşturulması ve indikatör seçimi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Karmaşık asit/baz sistemleri için titrasyon eğrileri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Poliprotik türlerin titrasyon eğrileri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 Amfiprotik türlerin titrasyon eğrileri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Nötralleşme titrasyonlarının uygulamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Kompleksleşme Reaksiyonları ve Titrasyonları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 EDTA titrasyon eğrileri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Yükseltgenme/indirgenme raksiyonları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Yükseltgenme/indirgenme titrasyonlarının uygulamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Yardımcı yükseltgen ve indirgen maddeler, standart yükseltgen ve standart indirgen maddeler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar