DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektroanalitik Kimya KMS   326 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Arif HASANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARİF HASANOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ARİF HASANOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kimya açısından önemli kimyasal ilkelere ilişkin bilgi ve düşünce alt yapısı oluşturmak, elektroanalitik kimyada yararlı olan teknikleri sunmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste elektrokimyasal metotlar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrokimya, yükseltgenme/indirgenme tepkimeleri ile ilgili bilgileri kavrar
2) Elektrokimyasal hücreler ve standart elektrot potansiyellerinin uygulamaları ile ilgili bilgileri kavrar
3) Yardımcı indirgen ve yükseltgen maddeleri ve uygulama alanlarını kavrar
4) Potansiyometri ile ilgili temel bilgileri kavrar
5) Redoks titrasyon eğrilerinin oluşturulmasını ve çeşitli denge sabitlerinin potansiyometrik olarak belirlenmesini kavrar
6) Cam ve çeşitli membran elektrotların çalışma prensiplerini kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrokimyaya Giriş Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Elektrokimyasal Hücreler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hücre ve Elektrot Potansiyelleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Referans ve İndikatör Elektrotlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yardımcı Yükseltgen/Yardımcı İndirgenler Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Potansiyometri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
7 Standart Elektrot Potansiyellerinin Uygulamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 Redoks Titrasyonları ve Uygulamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sıvı Membran Elektrotlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Cam Elektrotlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
12 Gaz Duyarlı Problar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
13 Elektrogravimetri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
14 Kulometri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
15 Kulometrik Titrasyonlar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar