DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anorganik Kimya Lab. 2 KM   228 4 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMEL YILDIZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBURAK AY1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EMEL YILDIZ2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BİLGEHAN GÜZEL2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBURAK AY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kimyasal analiz ve sentez yöntemlerinin uygulanması ve sentezlenen maddelerin cihazlar yardımıyla yapılarının öğrencilere kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği
Laboratuvar analiz ve sentez metodları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Koordinasyon bileşiklerinin sentezlenmesini gösterir
2) Sentezlenen komplekslerin manyetik özelliklerini analiz eder
3) Çift ışın yollu UV-Vis spektrofotometresinin kullanımını ve renk kavramını açıklar
4) Tek ışın UV-Vis spektrofotometresi ile metal-ligand bağlanma stokiyometrisinin belirlenmesini açıklar
5) FT-IR cihazı kullanımı ve koordinasyon bileşiklerindeki fonksiyonel grupların tespitini sunar
6) -
7) -
8) -
9) -
10) -
11) -
12) -
13) -
14) -
15) -


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Koordinasyon bileşiklerinin elektronik spektrumu Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Ligandların kuvvetliliği (spektrokimyasal seri) Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Geometrik izomeri (cis-trans) Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Tetraammin karbonato kobalt(III) nitratın hazırlanması Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Manyetik duyarlılık Kitapta ilgili bölüm çalışılsın (Diğer kaynaklar 1) Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 UV-Vis spektrofotometre Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Genel tekrar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın (Diğer kaynaklar 1) Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Oksim Sentezi Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Schiff bazı ve metal komplekslerinin sentezi Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Bağlanma İzomeri Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Azot-Protein tayin cihazı ile amonyak yüzdesinin belirlenmesi Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 UV ile Koluşum sabitinin belirlenmesi Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 FT-IR ile metal komplesklerinin karakterizasyonu Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
15 Mazeret Deneyleri Föyde ilgili bölümün çalışılması Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Sözlü Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar