DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya2 KM   312 6 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tunç TÜKEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TUNÇ TÜKEN2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, fazlar ve fazlar arası dengeler, karışımlar ve özelliklerinin termodinamik açıdan incelenmesi, elektrokimyanın temel prensipleri ve elektrokimyasal sistemler, kimyasal kinetik konularında öğrencilere bilgi kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste, fazlar arası denge üzerinden çalışan sistemleri incelenmesi, elektrokimyasal sistemler ve bu sistemlerin çalışma prensipleri. Kimyasal ve elektrokimyasal kinetik açıdan proses süreçlerinin denetimi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fazlar arası denge üzerinden çalışan sistemleri kavrar
2) Çözeltilerin termodinamiğini kavrar
3) Kısmi molar özellikleri kavrar
4) Ozmotik özellikleri kavrar
5) Sıvı sıvı karışımlar ve ilgili prosesleri kavrar
6) Kristallendirme ve ilgili prosesleri kavrar
7) Üçlü karışımlar ve ekstraksiyon konularını kavrar
8) ara sınav
9) Elektrolit çözeltiler ve aktiflik konularını kavrar
10) Elektriksel potansiyel ve elektrokimyasal hücrelerin termodinamiği konularını kavrar
11) Pil çeşitleri ve prensiplerini kavrar
12) Elektroliz konularını kavrar
13) Eektroliz ve pillerin uygulamalarını kavrar
14) Kimyasal kinetik konularını kavrar
15) Final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karışımların Termodinamiği ve kısmi molar özellikler Kaynak inceleme Anlatım
2 Kısmi molar özelliklerin incelenmesi ve termodinamiği Kaynak inceleme Anlatım
3 Fazlar ve Fazlar arası dengeler, Ekstraksiyon Kaynak inceleme Anlatım
4 ideal davranan sıvı buhar dengeleri, Raoult yasası Kaynak inceleme Anlatım
5 ideal olmayan sıvı buhar karışımları Kaynak inceleme Anlatım
6 Katı-Sıvı dengeleri, alaşım, katı çözelti kavramları Kaynak inceleme Anlatım
7 Kristallendirme Kaynak inceleme Anlatım
8 Ara Sınav Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 Elektrolit çözeltiler ve aktiflik kavramı Kaynak inceleme Anlatım
10 İletkenlik ve uygulamaları Kaynak inceleme Anlatım
11 Elektrot, Elektrot potansiyeli Nernst Eşitliği Kaynak inceleme Anlatım
12 Referans elektrot tanımı ve uygulamaları Kaynak inceleme Anlatım
13 Piller ve çalışma prensipleri, uygulamaları Kaynak inceleme Anlatım
14 Elektroliz ve uygulamaları Kaynak inceleme Anlatım
15 Kimyasal Kinetik, Elektrokimyasal Kinetik Kaynak inceleme Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar