DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya1 KM   313 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ramazan BİLGİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEYDE SEYHAN TÜKEL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEYDE SEYHAN TÜKEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Canlının yapısında bulunan su,karbohidrat,aminoasit,peptid ve proteinler, enzimler, nükleik asit ve bunların oluşturduğu supra moleküllerin kimyasal yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini öğrenip, biyolojik işlevleri ile ilişkilendirebilme, biyokimyanın diğer anabilim ve bilim dallarıyla ilişkilendirilebilmesinin temelini oluşturabilme ve biyokimyanın araştırma ve uygulama alanlarına olan ilgiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Biyokimyaya giriş, Hücreler, Biyomoleküller ve kimyasal reaktivite, Su ve yaşamsal önemi, Amino asitleri ve peptidler, Proteinler, Proteinlerin üç boyutlu yapısı ve işlevleri, Oksijen taşıyıcı Proteinler(Hemoglobin ve miyoglobin), Enzimler, Enzim kinetiği, Karbohidratlar ve glikobiyoloji, Lipidler, Biyolojik zarlar ve taşınma, Nükleotidler ve nükleik asitler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aminoasit, protein, karbohidrat, lipid ve nükleotid ve nükleik asitlerin moleküler yapılarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini kavrar
2) Enzim katalizli reaksiyonların kinetiğini kavrar
3) Hücre yapısını ve işlevini kavrar
4) Amino asitleri ve peptidleri kavrar
5) Proteinlerin üç boyutlu yapısı ve işlevlerini kavrar
6) Enzimleri kavrar
7) Karbohidratlar ve glikobiyolojiyi kavrar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyokimyaya giriş Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
2 Hücreler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
3 Biyomoleküller ve kimyasal reaktivite Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
4 Su ve yaşamsal önemi Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
5 Amino asitleri ve peptidler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
6 Proteinler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
7 Proteinlerin üç boyutlu yapısı ve işlevleri Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
8 Ara Sınav İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav
9 Oksijen taşıyıcı Proteinler(Hemoglobin ve miyoglobin) Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
10 Enzimler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
11 Enzim kinetiği Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
12 Karbohidratlar ve glikobiyoloji Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
13 Lipidler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
14 Biyolojik zarlar ve taşınma Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
15 Nükleotidler ve nükleik asitler Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar