DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya Lab 2 KM   316 6 0 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Birgül YAZICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizikokimya teorik dersi ile eş zamanlı olarak uygulamalı öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Korozyon, pH elektrot ile aktiflik katsayısının belirlenmesi, Hittrof yöntemi ile taşıma sayısının belirlenmesi, G, H ve S elektrokimyasal olarak belirlenmesi, iletkenlik ölçümü, kısmen karışan sıvılar (fenol-su), adsorpsiyon bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizikokimya II dersinde anlatılan konular ve pratik uygulamaları arasındaki ilişkiyi kavrar.
2) Fizikokimya II bilgilerini geliştirecek deneyler yapar.
3) Deneysel verileri analiz eder ve yorumlar.
4) Korozyon olayını tanımlar.
5) Fazlar ile ilgili değişkenleri analiz eder.
6) Elektrokimya ile ilgili değişkenleri analiz eder.
7) İletkenlik verilerini analiz eder.
8) Güvenli çalışma koşullarını tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Korozyon ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
2 Elektroliz ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 G, H ve S nin elektrokimyasal tayini ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Potansiyometrik asit baz titrasyonu ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 İletkenliğin derişim ve sıcaklıkla değişimi ve asetik asitin Ka sabitinin belirlenmesi ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Cam elektrot ile aktiflik katsayısının belirlenmesi ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Problem çözümü ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav ders kitaplarından çalışma Yazılı Sınav
9 Kısmen karışan sıvılar ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Üç bileşenli sistemlerde karşılıklı çözünürlük ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Kısmi mol hacimlerinin belirlenmesi ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Kaynama noktası yükselmesi ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Kırılma indisi ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Victor-Meyer yöntemiyle mol kütlesi tayini ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Telafi Deneyleri ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitaplarından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar