DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Katı Kimyası KMS   332 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gülfeza KARDAŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katılar ve kristalleri tanıtmak. Katıların yapıları, karakterizasyonu ve özelliklerini kavratmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Katı özellikleri, yapıları,simetrileri , hatalar, katılarda bağlar, X-ışını kırınımı tekniği ve özellikleri, Nötron ve elektron kırınımı tekniği ve özellikleri, kristallerin elektriksel özellikleri, süper iletkenler, kristallerin manyetik ve optik özellikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Katıların ve kristallerin yapılarını açıklar.
2) Kristal yapıların aydınlatılmasında kullanılan teknikleri kavrar.
3) Kristallerin ve katıların kullanım alanlarını kavrar.
4) Metalik yapıları tanır.
5) Katılarda bağları kavrar.
6) Kristallerin özelliklerini tanımlar.
7) Kristallerin fiziksel özelliklerini kavrar.
8) Kristal kusurlarını tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Katıların Yapıları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
2 Basit Kristal Yapılar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
3 Kristallerde Simetri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
4 Kristal Yapı Kusurları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
5 Katılarda bağlanma Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
6 İyonik yapılar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
7 Metalik Yapılar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
8 Ara Sınav Kitap Yazılı Sınav
9 X-ışını Kırınımı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
10 Tek kristal x-ışını kırınımı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
11 Nötron ve elektron kırınımı Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
12 Kristallerin elektriksel özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
13 Süper iletkenler Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
14 Kristallerin manyetik ve optik özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
15 Kristallerin manyetik ve optik özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar