DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyokimya Lab 1 KM   327 5 0 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ramazan BİLGİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.SEYDE SEYHAN TÜKEL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.RAMAZAN BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.GÜZİDE YÜCEBİLGİÇ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.SEYDE SEYHAN TÜKEL2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.RAMAZAN BİLGİN2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.GÜZİDE YÜCEBİLGİÇ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel biyokimyasal analiz yöntemlerinin uygulanması, değerlendirilmesi ve deneysel sonuçların teorik bilgilerle tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve cihazların tanıtımı, Karbohidratlar ve genel tanınma reaksiyonları, Kanda glukoz tayini, Aminoasitlerin özellikleri ve reaksiyonları, Aminoasitlerin kağıt kromatografisi ile tayini, Amino asitlerin titrimetrik yöntem ile tayini (formol titrasyon), Amino asitlerin titrasyon eğrileri: izoelektrik nokta tayini, Proteinlerin genel reaksiyonları, Serumda protein tayini, Tükrük amilaz aktivitesinin tayini, Serum alkalen fosfataz aktivitesinin tayini, Lipidlerin genel reaksiyonları, Serumda kolesterol tayini.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyokimyasal analiz yöntemlerini kavrar.
2) Deneysel sonuçları değerlendirme ve yorumlama yı ayırt eder.
3) Karbohidratlar ve genel tanınma reaksiyonlarını kavrar
4) Aminoasitlerin genel özelliklerini ve reaksiyonlarını kavrar
5) Proteinlerin genel reaksiyonlarını kavrar
6) Tükrük amilaz aktivitesinin tayinini kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve cihazların tanıtımı Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
2 Karbohidratlar ve genel tanınma reaksiyonları Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
3 Kanda glukoz tayini Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
4 Aminoasitlerin genel özellikleri ve reaksiyonları Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Aminoasitlerin kağıt kromatografisi ile tayini Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Amino asitlerin titrimetrik yöntem ile tayini (formol titrasyon) Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Amino asitlerin titrasyon eğrileri: izoelektrik nokta tayini Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav
9 Proteinlerin genel reaksiyonları Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
10 Serumda protein tayini Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
11 Tükrük amilaz aktivitesinin tayini Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
12 Serum alkalen fosfataz aktivitesinin tayini Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
13 Lipidlerin genel reaksiyonları Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
14 Serumda kolesterol tayini Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
15 Mazeret deneylerinin yapılması Konunun ilgili ders kitapları, ders notları ve diğer kaynaklardan okunması Anlatım
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili ders notlarının çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar