DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Enstrümantel Analiz KM   331 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bilgehan GÜZEL
Dersi Verenler
Prof.Dr.BİLGEHAN GÜZEL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.BİLGEHAN GÜZEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı enstrümental analiz tekniklerinin temel prensiplerini, elektromagnetik ışın ve özelliklerini, madde elektromagnetik ışın etkileşimini, cihazlarda kullanılan temel parçalar ve özelliklerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Enstrümental analiz tekniklerinin tanıtılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Kimya bilgisini enstrümental analiz yöntemleriyle değerlendirir
2) 2. Enstrümental analiz yöntemlerinin temellerini kavrar
3) 3. Optik cihazları ve bileşenlerini tanır
4) 4. Işığın madde ile etkileşimini açıklar
5) 5. Atomik absorpsiyon, atomik emisyon, atomik kütle ve UV/görünür bölge absorpsiyon spektrometri tekniklerini gösterir
6) 6. Maddede verilen yöntemlerle kalitatif ve kantitatif analizin nasıl yapılacağını kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektriksel devre elemanları ve devreler; sinyal ve gürültü İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
2 Spektrometrik yöntemlere giriş İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
3 Optik cihazların bileşenleri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
4 Optik cihazların tipleri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
5 Optik atomik spektrometriye giriş İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
6 Atomik absorpsiyon ve atomik floresans spektrometri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
7 Atomik absorpsiyon cihaz ve bileşenleri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
8 Ara Sınav İlgili bölümler kitap ve internetten çalışılmalı Yazılı Sınav
9 Atomik emisyon spektrometri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
10 Atomik absorpsiyon ve emisyon spektrometri teknikleri ile kalitataif ve kantitatif analiz İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
11 Atomik kütle spektrometri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
12 Ultraviyole/görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometriye giriş İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
13 UV/görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometri cihaz ve bileşenleri İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
14 UV/görünür bölge moleküler absorpsiyon spektrometrinin uygulamaları İlgili bölüm kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
15 Genel tekrar İlgili bölümler kitap ve internetten çalışılmalı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili bölümler kitap ve internetten çalışılmalı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Enstrümental Analiz İlkeleri
SKOOG HOLLER NIEMAN
Bilgi yayıncılık