DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya Lab. 1 KM   333 5 0 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Birgül YAZICI
Dersi Verenler
Prof.Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.BİRGÜL YAZICI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizikokimya teorik dersi ile eş zamanlı olarak uygulamalı öğretim amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Fizikokimyada genel matematik terimleri, potansiyometrik asit-baz titrasyonu, elektroliz, asetik asit için Ka değerinin belirlenmesi, kısmi molar özellikler ve kısmi molar hacminin belirlenmesi, yüzey gerilimi, viskozite ölçümü ve viskozite-sıcaklık ilişkisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizikokimya I dersinde anlatılan konular ve pratik uygulamaları arasındaki ilişkiyi kavrar.
2) Fizikokimya laboratuvarında güvenli deney yapar.
3) Temel fizikokimya deneylerini yapar.
4) Deneyleri tartışır ve haftalık raporlarını hazırlar.
5) Reaksiyon hız tayinini kavrar.
6) Yüzey gerilimi ölçümlerini kavrar.
7) Kalorimetre deneyi ve parametreleri tanır.
8) Termodinamik verileri yorumlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizikokimya ile ilgili genel matematiksel kavramlar ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Katalizörler ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Analitik yöntemle reaksiyon hızının tayini ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Spektrofotometrik yöntemle hız tayini ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Yüzey gerilimi ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Viskozitenin ölçülmesi ve sıcaklıkla değişmesinin incelenmesi ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Su buharı destilasyonu ile molekül ağırlığı tayini ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav ders kitaplarından çalışma Yazılı Sınav
9 Nerst dağılma yasası ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Kalorimetre sabiti ve nötürleşme entalpisinin belirlenmesi ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Amonyum okzalatın çözünürlüğü ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Asetik asitin aktif karbon üzerine adsorpsiyonu ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Polimerleşme yüzdesi ve polimerleşme hızı ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Buharlaşma entalpisi, buhar basıncının sıcaklıkla değişimi ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Telafi Deneyleri ders kitaplarından çalışma Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitaplarından çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar