DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hidrojen ve Enerji KM   433 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülfeza KARDAŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.GÜLFEZA KARDAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı enerji kaynakları ve çevre açısından önemini kavratmaktır. Hidrojen enerjisinin özelliklerini, hidrojenin gelecekteki yeri ve kullanılabilirliğini, hidrojenin enerji sistemlerindekini yerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Enerji kaynakları; fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları, güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi, hidrojen enerji sistemi, hidrojen üretimi yöntemleri, fosil yakıtlardan hidrojen üretimi, suyun elektrolizi, hidrojenin depolanması ve taşınması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Enerji kaynaklarını tanır.
2) Temiz enerji kaynaklarını tanır.
3) Hidrojenin ikincil bir enerji kaynağı olduğunu kavrar.
4) Çevre kirliliği ve kaynakların geri kazanımını kavrar.
5) Fosil yakıtları tanır.
6) Hidrojen üretim tekniklerini kavrar.
7) Hidrojen yakıtının önemini kavrar.
8) Hidrojen güvenliğini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enerji kaynakları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
2 Fosil yakıtlar Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
3 Yenilenebilir enerji kaynakları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
4 Enerji kaynaklarının çevresel etkileri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
5 Hidrojen enerjisi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
6 Hidrojen üretimi yöntemleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
7 Fosil yakıtlardan hidrojen üretimi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kitap ve internet Yazılı Sınav
9 Elektroliz ile hidrojen üretimi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Hidrojen depolanması ve taşınması Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Hidrojen güvenliği Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Hidrojen kullanım alanları Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Ödev
13 Güneş enerjisi hidrojen sistemleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Gelecekte hidrojen enerjisinin önemi Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Kaynakların verimli kullanımı ve geri kazanım Kitapta ilgili bölüm ve internet Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuHidrojen ile ilgili ders notu
Diğer Kaynaklar
Tokio Ohta, Solar-Hydrogen Energy Systems,Pergamon Press, 1979.